Adatvédelmi tisztviselő (DPO) szolgáltatás ellátása a GDPR által meghatározott feladatkörökkel, egyedi igények figyelembe vételével. Kinek van szüksége adatvédelmi tisztviselőre? Lehet adatkezelőnek és adatfeldolgozónak adatvédelmi tisztviselője. A fő tevékenység adatkezelésétől (hogy az adatkezelés az érintettek magánéletére jelentős hatást gyakorol-e) függ a kijelölés szükségessége. – amikor az adatkezelést közhatalmi szerv, közfeladatot ellátó szerv végzi (kivéve igazgatásszolgáltatási feladatkörben eljáró bíróságok). Pl. ide tartoznak az önkormányzatok – a fő tevékenység olyan adatkezelési műveleteket foglal magában, amely az érintettek rendszeres, szisztematikus és nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé. Pl. fitness app, forgalomfigyelő kamera, hitelezésnél ügyfél pontozása – a fő tevékenység a 9. és 10. cikk szerinti adatok nagy számban történő kezelését foglalja magában. Pl. eü. adatok kezelése A havidíjas előfizetés az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
  • a szolgáltatás keretében elkészítésre kerülnek mindazok a dokumentációk, melyek az adatkezelő számára a GDPR alapján szükségesek (nincs extra költség)
  • tájékoztatást nyújtok és tanácsot adok a GDPR egyéb uniós és tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségekkel kapcsolatban
  • ellenőrzöm a belső szabályok ezen rendelkezéseknek való megfelelését (közreműködök adatfeldolgozó belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elkészítésében is), ide értve a feladatkörök kijelölését, a tudatosság növelés és képzést, a kapcsolódó auditokat
  • kérésre szakmai tanácsot adok az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követem annak elvégzését
  • együttműködöm a felügyeleti hatósággal
  • fogadom és orvoslom az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdését és kérését
Díj: már bruttó 60.000,- forinttól (az ár irányár és minimum 1 éves szerződés esetén érvényes)