Ami a direkt marketing levelek címzettjeit illeti…

Az alábbi linken olvasható üggyel kapcsolatosan a NAIH 80.000.000,- Ft adatvédelmi bírságot szabott ki.

Fontos megállapítása az ügynek, hogy 2019. április 26. óta a Kktv. hatálya nem terjed már ki a közvetlen üzletszerzéshez történő kapcsolatfelvétel céljára név- és lakcímadatot igénylő, illetőleg kezelő természetes és jogi személyekre, azaz 2019. április 26-tól ezen adatkezelés jogszabályi felhatalmazása megszűnt.

Ez a hír egyben óva inti a marketingeseket az adatok efféle felhasználását illetően!

De egyben az érintettetek figyelmét is felhívja arra, hogy ezeknek az adatainak a kezelésével kapcsolatosan is rendelkezhet.

Az érintett mit tehet?

A piackutatási cél esetén a jogszabályok már arra  lehetőséget biztosítanak, hogy a Belügyminisztérium felé jelezze az adott érintett, hogy nem kívánja az adatait rendelkezésre bocsátani a megjelölt cél vonatkozásában.

Ezt hogyan teheti meg?

A polgár a saját, személyi adatok nyilvántartásában tárolt adatainak marketing, kutatási és tudományos célú felhasználását jogosult megtiltani. Az adatszolgáltatást tiltó nyilatkozatot személyesen vagy elektronikus úton nyújthatja be az ügyfél.

A tiltó nyilatkozat benyújtása elektronikus azonosítást (Ügyfélkapu vagy Arcképes) követően az Ügyintézés szabadon -Közigazgatás, jog- Adatkezelés, adatszolgáltatás- Adatszolgáltatást tiltó vagy visszavonó nyilatkozat menü felületén is történhet.

A kérelem személyes benyújtása bármely okmányirodában, kormányablakban, illetve Budapest Főváros Kormányhivatalának Központi Okmányirodai Főosztályán is történhet.

A személyes eljárás során bemutatandó iratok, okmányok:

– az eljáró személy érvényes személyazonosító okmánya (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély),

– lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A kérelmet a következő adattartalommal kell előterjeszteni:

– családi neve és utóneve,

– anyja születési családi neve és utóneve,

– a személyazonosító igazolványban, illetve lakcímigazolványában szereplő

            o lakóhelye (állandó lakcím)

            o tartózkodási helye (ideiglenes lakcím)

            o személyi azonosítója (személyi szám)

– a kérelmező aláírása

A fentieken túl a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom.”

Az eljárás díjmentes.

#jóhatudod

ICSA