Adatvédelmi alapozó #1// Nincs mese, neked is foglalkoznod kell az adatvédelemmel!

Mindenki hallott már a GDPR-ről, de az mégsem kerek a fejekben, hogy mi az, mire való, és főleg kinek és mikor is kell használnia.

Akkor nézzük, az alapokat:

Oké, hogy GDPR, de mi is az?

#GDPR : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

Tehát egy uniós rendelet, amit be kell tartani, aminek meg kell felelni.

Kikre vonatkozik a GDPR?

…E rendeletet kell alkalmazni a személyes adatoknak az Unióban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben végzett kezelésére, függetlenül attól, hogy az adatkezelés az Unió területén történik vagy nem.

…E rendeletet kell alkalmazni az Unióban tartózkodó érintettek személyes adatainak az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett kezelésére, ha az adatkezelési tevékenységek…

Online vagy offline tevékenységekre vonatkozik?

A legtöbbször felmerülő kérdések egyike: mindkét esetre vonatkozik. Nem a tevékenység helyétől függ, hanem a kezelt adatok körétől.

Rendben, de akkor pontosan milyen adatok kezelésére is vonatkozik?

Személyes adatok kezelésére.

Hogy mi számít személyes adatnak? azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tehát, ha Kiss István, valakinek a neve az önmagában nem biztos, hogy beazonosítható, de a kisstvan79@….com email címhez tartozó K.I-ról van szó, akkor igen. Ellenben ha Pünkösdi Ludmilla Kamilla valakinek a neve, akkor már önmagában a nevével beazonosíthatóvá válik, így már neve is annak számít. Egy másik példával élve: Kiss István E.V, a vállalkozás címével együtt ellenben személyes adatnak minősül annak ellenére is, hogy a vállalkozói adatai- mert a nevéből és a lakcíméből álló adatokat tartalmazza ez a két információ.

Ha többet szeretnél megtudni arról, hogy rád és a tevékenységre vonatkozik-e a GDPR, milyen mértéken, hogyan tudsz megfelelni; akkor küldj egy emailt az info@datapandur.hu-ra és jelentkezz egy 15 perces ingyenes NULL konzultációra.

ICSA