Adatvédelmet és adatbiztonságot érintő 2022. év eleji változások, teendők

2022.01.01-től a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( Info tv.) változásai: ITT nagyon szépen egybe van gyűjtve milyen módosításokat tartalmaz a törvény. Összességében elmondható, hogy szabályzat és tájékoztató módosítására ezek alapján nincs szükség év elején.

2022.01.01-től közfeladatot ellátó szervek esetében: a köziratokról vezetett nyilvántartás ( iktatás) vonatozásában a személyes adatok kezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettség, mint jogalap egyértelműen ki lett mondva. (A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, 9. § (1) bekezdés h) pont)

DPO feladatai: 2021. évi beszámoló elkészítése a vezetőknek; 2022. évi ellenőrzési- és munkaterv elkészítése; amennyiben szükséges Adatkezelési tájékoztatók felülvizsgálata, nyilvántartások felülvizsgálata

ÜVEGKAPU: 2022. január 1-jét követően, a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi 700 millió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységet is – az Üvegkapu alkalmazási körébe tartozik. A rendszer célja az építőipari ágazat működésének javítása, az átláthatóság növelése, a jogkövetés ösztönzése, továbbá az alvállalkozói lánc átláthatóságának biztosítása mellett, az építési munkaterületen tartózkodó foglalkoztatottak és vendégek adatainak, be- és kilépéseinek valós idejű nyilvántartása. A foglalkoztatottak és a vendégek az építési munkaterületre történő be- és kilépése kizárólag beléptető rendszer használatával történhet. További információkat az Üvegkapuról, az ÁSZF-ről, a jogszabályi háttérről, és az adatvédelemről a DATRAK Kft. honlapján található Üvegkapu fülre kattintva érhető el.

FACEBOOK: A Facebook Ireland Limited új neve Meta Platforms Ireland Limited. 2022. január 4-én frissítették a Felhasználási feltételeiket, az Adatkezelési szabályzatukat és a Cookie-szabályzatukat az új névvel. Ezt szükséges az Adatkezelési tájékoztatóban frissíteni.

2022.01.01-től : A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) A Tanács tagja – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke vagy az általa delegált személy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója és a kiberkoordinátor.”

ICSA